Opdrachten / communicatieprojecten

De mensen achter iScimo hebben al bij heel wat opdrachtgevers een frisse wind laten waaien. Lees meer over ons.

Als iScimo voeren we gezamenlijk communicatieprojecten uit voor uiteenlopende opdrachtgevers, van bedrijven en maatschappelijke organisaties tot overheden en gezondheidscentra. Wij illustreren wat wij te bieden hebben graag aan de hand van onderstaande scenario’s:

Igluu workspace for professionals heeft samen met iScimo zijn website in een nieuw jasje gestoken, met een overzichtelijke indeling, pakkend beeld en wervende teksten. De website is aantrekkelijk zijn voor een breed publiek, van ZZP’ers en MKB tot grote bedrijven met flexwerkers, evenementen en vergaderingen op bijzondere locaties.

iScimo gaf strategisch advies en verzorgde alle werkzaamheden om de site nóg doelgroepgerichter te laten communiceren. We verzorgden bijvoorbeeld de bouw en het ontwerp van de website, maar ook de content, illustraties en korte films.

Er moet veel meer interactie komen tussen de medewerkers, zo stellen management en HR van een organisatie. Het is een bedrijf waar een hoge werkdruk heerst en waar een aantal medewerkers in de buitendienst actief is.

iScimo zet een intelligent online communicatiesysteem – een soort intranet 2.0 – op waarin bedrijfsnieuws efficiënter circuleert dan via e-mail. Het systeem bevat profielinformatie over collega’s en directie, functionele animaties en video-opnames. Medewerkers kunnen online discussiëren over nieuwsberichten. Ter ondersteuning van de digitale communicatie ontwikkelt iScimo posters en een personeelsblad. Het traject loopt van conceptontwikkeling tot invoering en de evaluatie/overdracht aan de interne beheerders.

Meer weten over hoe wij social media inzetten? Neem contact met ons op.

Een groot bedrijf verspreidt maandelijks een glossy personeelsblad. Naast een jaarlijks uitje voor het voltallige personeel zijn er ook activiteiten voor individuele afdelingen. Toch wisselen medewerkers onderling weinig kennis en ervaringen uit.

Het bedrijf vraagt iScimo om, met de huidige middelen, de interne communicatie te verbeteren. iScimo ontwikkelt een online enquêtesysteem waarmee het personeel feedback geeft op bestaande communicatiemiddelen. De resultaten worden verwerkt in een voorstel ter verbetering van de interne communicatie.

Denk aan initiatieven als bedrijfsmatig carpoolen voor mensen met een auto van de zaak, de inventarisatie van de behoefte aan cursussen en workshops en de organisatie van interne stages om het bedrijf en collega’s beter te leren kennen. iScimo zorgt voor een succesvolle uitvoering van de projecten, met ondersteunende communicatiemiddelen. Informeer bij ons hoe wij ook uw interne communicatie kunnen opfrissen.

Een lokaal ziekenhuis, dagopvang en revalidatiecentrum gaan gezamenlijk online communiceren met hun gemeenschappelijke doelgroepen. Een presentatie als ‘one stop shop’ maakt ze extra aantrekkelijk voor klanten en levert kostenbesparingen op.

De organisaties richten een projectteam op en vragen iScimo als onafhankelijke partij om advies en technische ondersteuning. Het resultaat is een gezamenlijke website met daaraan gekoppeld een aantal ondersteunende communicatiemiddelen, zoals een corporate video, flyers en kaarten. Presenteert u zich ook graag samen met anderen? Neem contact met ons op.

Een organisatie wil internationale bekendheid geven aan de innovatieprijs die zij jaarlijks uitlooft.

iScimo ontwikkelt een communicatiestrategie waarin traditionele communicatiemiddelen en social media elkaar versterken. iScimo ontwerpt en bouwt een website waarop de organisatie en prijswinnaars zichzelf kunnen profileren. Daarnaast verzorgen wij de content voor deze site: nieuwsberichten, interviews en korte documentaires.

iScimo ondersteunt de organisatie bij de verspreiding van het nieuws via Linkedin en Twitter, en bij het onderhouden van internationale perscontacten. Ook maken wij een innovatiekrant, naar aanleiding van de prijsuitreiking. Bent u benieuwd hoe iScimo een campagne rond uw prijs kan organiseren? Laat het ons weten.

Veel bedrijven en organisaties werken met een missie, visie en kernwaarden als vertrekpunt voor bedrijfsactiviteiten.

iScimo kan deze waarden helpen ontwikkelen, invoeren en borgen. Via interviews met medewerkers halen wij de identiteit van een bedrijf en de drijfveren van het personeel boven tafel. Om de cultuurwaarden bij iedereen tussen de oren te krijgen, organiseren wij een startbijeenkomst of themadagen.

Ook communicatie via social media, intranet en personeelsbladen is effectief. Bij de borging van cultuurwaarden denken wij aan een film, magazine of website die vragen beantwoordt als: wat betekenen deze waarden voor de mensen op de werkvloer? Meer weten over de ontwikkeling van een bedrijfscultuur? Wij helpen u graag verder.

In Nederland en Amerika worden stappen gezet om patiëntendossiers te digitaliseren. Het opzetten van digitale patiëntenpoli’s is hierbij al jarenlang een punt van gesprek. Zorg en ICT discussiëren over de voordelen en over de bezwaren van het digitaal gaan (zie http://twitter.com/ZorgICT).

iScimo kan zorginstellingen en zorgverzekeraars helpen bij het opzetten van platforms waar patiënten en zorgverlener(s) op vrijwillige basis informatie kunnen uitwisselen. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.